LærerkursusLærerkursus

Special Pædagogik

Animation et et godt læringsredskab for ordblinde og personer med andre læsevanskeligheder. Også børn og unge med Aspergers Syndrom har glæde af animation.

Aspergers Syndrom og animation
Kendskabet til Aspergers syndrom er øget meget de seneste år, og det er vigtigt at omsætte denne viden til praktisk pædagogik. Her kommer animation ind i billedet, idet det giver Asperger børn og unge mulighed for at udtrykke sig selv på lige fod med jævnaldrende. Animation fungerer hermed som et inkluderende læringsredskab som reducerer marginalisering og social udstødelse.

I animations processen kan Asperger børnene drage fordel af deres specielle evner til at opfatte form, mønstre, funktion og detaljer. Tanker og følelser bliver med vilje bearbejdet langsomt. Den gentagne og indadvendte produktionsproces er behagelig for Asperger børnene, mens den samtidig er en social læringsproces, idet animationsfilmene skal deles og vises i et større forum.