"Tid og Rum" / "Tid og Ting"

Onsdag d.15 juni og onsdag d. 6.juli: afholder vi workshops for børn om ”Ti d og Rum” og om ”Tid og Ting” på forholdsvis Brænderigården og Viborg Stiftsmuseum.