Pædagogik som eksportvare

VISE workshop
Dansk tegnefilmsundervisning skal få bugt med fraværsprocenterne i den rumænske folkeskole.

UNICEF skønner, at op mod 400.000 rumænske børn i skolealderen er droppet helt ud af undervisningssystemet. Resultatet kan aflæses i de senere årgange, hvor kun 56,9 % af alle 15-24 årige er under uddannelse. Et bud på en løsning kommer fra Viborg, hvor Center for Animationspædagogik (CAP) lærer rumænske undervisere at bruge tegnefilm i deres undervisning.

Indsatsen er en del af de EU-støttede projekter MAI og VISE, der skal forebygge frafald gennem modernisering af undervisningsmetoderne i de rumænske folkeskoler, hvor pædagogikken ofte bærer præg af arven efter sovjettidens ”sorte skole”. VISE blev afsluttet lige før påsken med en stor konference i regionen Constanta, der har fungeret som prøveklud for eksperimenterne.

- Efter konferencen kommer MAI, et endnu mere ambitiøst projekt, der skal sprede erfaringerne fra VISE til hele Rumænien. Også her bidrager vi med den viden, centret har samlet op gennem de seneste 18 års arbejde på området, fortæller Roxana Philipe, koordinator på CAP.

Hjælp til bogligt svage
25-årige Philipe er selv rumæner og kom i sin tid til Danmark for at lære at bruge animation som pædagogisk redskab. For hende rummer arbejdsmetoden et stort potentiale:

- Når man laver animationsfilm med børn eller unge om f.eks. matematik, sprog eller naturfag, så opstår der en selvmotiverende læreproces, hvor elever og studerende føler medejerskab for deres egen læring. Og så har filmarbejdet en positiv indvirkning på de unges selvværd, fordi det er inkluderende og giver muligheder for, at alle kan deltage aktivt, fortæller Philipe.

- Og så har animation selvfølgelig nogle særlige fordele ved undervisning af bogligt svage børn og unge, også når man bruger tegnefilm til at formidle fagligt indhold. Det er ikke mindst relevant i et land som Rumænien, hvor undersøgelser viser, at over halvdelen af alle teenagere har svært ved at læse og forstå almindelige tekster.

Et projekt med fremtid i
For Constantas vicedirektør for uddannelse og psykosocial assistance, Catalin Bejan, er VISE et vigtigt skridt fremad for Rumæniens uddannelsessystem:

- Vi står foran nogle store udfordringer i forhold til at højne vores uddannelsesniveau i Rumænien. I dén sammenhæng er VISE allerede en succeshistorie i kraft af den inspiration, den har givet regionens lærere. Det er et projekt med fremtid i, som kan gøre en reel forskel i forhold til at forhindre frafald i skolerne.

Fakta om VISE
VISE støttes af EUs socialfond og partnerne er – ud over Center for Animationspædagogik – skoleinspektoratet i Constanta, NGO’en IRSCA Gifted Education Romania, den italienske Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro og det ligeledes italienske forskningscenter Expert Italia.

I alt 48 lærere fordelt på seks ”multimediecentre” i Constanta har modtaget undervisning fra CAP. Fotoet ovenfor er taget af Henrik Bæk under en af de workshops.