"Danmarksekspeditionen 1906-08" af 6. klasse Ringkøbing Skole 2008
Fårup SkoleFårup Skole

Hvad er animationspædagogik?

Animation involverer sanserne
Der stilles i dag krav om, at folkeskolen er rummelig, og at børn med indlæringsvanskeligheder af forskellig art indgår i de sociale og læringsmæssige fællesskaber i klassen. Uanset elevernes faglige niveau er der specielt et didaktisk redskab, som elever er glade for, nemlig IT. Det kan bruges på mange måder og stort set i alle fag.

Set fra en pædagogisk synsvinkel har animation et stort potentiale, fordi det indebærer meget detaljerede studier af det, der skal animeres, og fordi der er flere sanser involveret hele tiden. Hver gang man animerer en person, træner man fx indirekte empati, og hver gang man animerer et fysisk objekt, træner man indirekte naturvidenskabelig forståelse om tyngelovene eller biomekanik – forudsat at animationerne har tilstrækkelig kvalitet.

I alle fag
Animation er et stærkt pædagogisk redskab, som kan bruges som værktøj i alle fag. Det skal være et supplement, hvor man i stedet for at skrive et referat af Den Lille Rødhætte, animerer det med pap eller modellervoks. På samme måde kan man vise, hvordan vulkaner fungerer, eller hvordan jordskorpen forskyder sig. Det er enkelt at gå til, og børnene kan være med allerede fra 1. klasse.

Animationspædagogik som metode kan være med til at skabe dygtigere børn, der er i stand til at løse opgaver mere fleksibelt, kreativt og i samarbejde.

Det kan også gøre børn mere bevidste om medier, de i forvejen bruger meget tid på. Endelig kan animationspædagogik give bogligt svage elever flere succesoplevelser i undervisningen, fordi de får et helt nyt sprog.

Et inkluderende pædagogisk værktøj
I bestræbelserne på at praktisere differentieret undervisning er det lærernes udfordring at variere de pædagogiske metoder, så der tages hensyn til elevernes forskelligheder.

Her kan animation bruges som alternativ til skriftsproget for ordblinde og børn med indlærings-vanskeligheder. Der er flere tekniske løsninger til rådighed i dag, som gør det muligt at arbejde med selvskabte levende billeder i undervisningen. Gennem efteruddannelse af lærerne og udvikling af pædagogiske metoder og redskaber bliver animation et inkluderende pædagogisk værktøj.