"Hungerbarnet" af 6.a Thyholm Skole - af Filmfestivalen for børn og unge
Hvad er litteratur, SøndermarkskolenHvad er litteratur, Søndermarkskolen

Hvad kan animation bruges til?

Animation er både en måde at implementere mediekundskab i undervisningen og et undervisningsmedie, der kan bruges til at arbejde med fag og emner på en ny måde.

Når eleverne arbejder med produktionsprocessen, er der to læringsaspekter på spil på én gang: Dels lærer de om filmmediet og dets virkemidler, dels lærer de om det emne, de behandler i filmene.

Mediekendskab er en afgørende kompetence for børn og unge i dag. Gennem det praktiske arbejde med egne produktioner får eleverne en forståelse for de filmsproglige greb, som styrker deres evne til at forholde sig kritisk analytisk til mediepåvirkninger og øger deres lyst til at være aktive og kreative mediebrugere.

Animationsmediet vækker let børnenes nysgerrighed og motiverer dem til læring. Samtidig udvikler arbejdsprocessen omkring en produktion evnen til planlægning og procesarbejde og forener forskellige læringsstile. Det giver bl.a. nye muligheder for at nå den gruppe af børn og unge, der ikke er så bogligt stærke og for at skabe en ny tilgang til et bestemt fag som f.eks. Natur/Teknik.

Målrettede projekter med animation i undervisningen har bl.a. vist, at produktionsprocessen er særlig effektiv i forbindelse med sprog- og læseudvikling. Når eleverne i animationsproduktionen skal sætte billeder på begreber og hændelser, styrkes deres sproglige forståelse og udtryksevne. Desuden opfordrer den tidskrævende produktionsproces til at skære ind til benet i fortællingen, hvilket giver en god forståelse for fortællingsopbygning. Teknisk er det enkelt at producere animation, da der ligger gratis software på nettet, der kan kombineres med et webcam.