Visuel HFVisuel HF

Uddannelser

Center for Animationspædagogik har udviklet en række uddannelser hvor animation anvendes som et kreativt og aktivt udtryksmiddel.

Visuel HF indgår animation i fagene, som et kreativt alternativ til skriftsproget, og både her i Viborg Ungdomsskoles 10. klasse virker animation som en motiverende faktor på unge, som ikke ville have lært nær så meget af en mere skriftbaseret undervisning. Internationalt modul henvender sig bredt til unge, som vil bruge animation i deres videre arbejde. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med pædagoguddannelsen i Viborg.

Udover disse animationsuddannelser har Center for Animationspædagogik udviklet den internationale tegneskole The Drawing Academy. Uddannelsen bruges bl.a. som forskole til optagelse på kreative uddannelser.