Viborg Ungdomsskole - 10. Klasse

Formål

Viborg Ungdomsskole udbyder i samarbejde med Center for Animationspædagogik animation som temafag. Formålet med faget er at give eleverne indblik i, hvad det vil sige at lave animation og forstå animationens billedsprog. I undervisningsforløbet vil eleverne arbejde praktisk med animering af små film; fx ved brug af voksfigurer (karton eller tegninger) fremstiller man nogle figurer og giver dem liv igennem optagelser af små filmsekvenser. Der arbejdes desuden med tegning i form af tegneteknikker og tegning efter model.

Der sigtes mod at tage afsæt i elevernes erfaringer og kvalificere deres animationsbrug med en håndværksmæssig og en analytisk dimension. Øvelse, produktion, analyse og reflektion indgår i et vekselvirkningsforhold og udvikles over tid.

Animationspædagogik

Pædagogikken bygger på en praktisk indlæring, der benytter animation som et værktøj. Animation styrker den kreative tankegang og inddrager sanserne i indlæringen, hvilket giver en større mulighed for, at den nye viden sætter spor i hukommelsen. Derudover opfordrer animation til gruppearbejde og dermed samarbejde. Eleverne opnår en større kunnen i at kunne analysere, vurdere og sortere i de daglige mange udbud af billedmedier; de lærer med andre ord at kunne forholde sig kritisk over for billedsproget, som de bliver bombarderet med dagligt gennem tv, hjemmesider, YouTube og mobil.

Læs mere om Viborg Ungdomsskole eller om animation som temafag,