LærerkursusLærerkursus

EU Leonardo da Vinci Projekter

Animation på skemaet
Den langsigtede ambition med EU projekterne er at gøre undervisning med animation til en integreret del af undervisningen i grundskolerne i Europa. Som resultat af det første projekt Teaching with Animation er der produceret en DVD med en let tilgængelig vejledning, herunder didaktiske overvejelser og metoder til at bruge animation i undervisningen. Selve vejledningen er – selvfølgelig – animeret. Som resultat af det andet projekt Animated science er der produceret en DVD og et website.

Vejledningerne er udviklet i tæt samarbejde mellem animatorer og forskere, og den er baseret på erfaringer med animation fra flere af de involverede lande.

Projekterne nytænker mulighederne for at udnytte børn og unges kreative kompetencer på seriøs måde – til gavn og glæde for alle børn også ordblinde og børn med indlæringsvanskeligheder.

Internationalt samarbejde
Det var fra starten ideen, at langt flere lande fik indsigt i de muligheder, der ligger i animationsmediet som undervisningsværktøj.
Vi har gennem samarbejde med partnere fra Storbritannien, Portugal, Spanien, Danmark og Estland fået indsigt i slutbrugernes kultur og fået et langt større erfarings- og forskningsmateriale. Desuden er det inspirerende at arbejde med andre lande og dermed opleve andre måder at gøre tingene på. Gennem samarbejdet nedbrydes fordomme, og deltagerne i projektet tvinges til at åbne sig for at se tingene fra andre vinkler. Naturligvis er der også udfordringer ved det internationale samarbejde.

Stor international udbredelse
Den europæiske dimension har virkelig styrket projekterne. Det undervisningsmateriale, der er produceret, bliver flittigt brugt i CAP’s aktiviteter, f.eks. et internationalt semester i forbindelse med læreruddannelsen i Viborg, hvor det indgår som undervisningsmateriale.

Derudover afholder CAP efteruddannelseskurser for lærere og workshops for børn og unge på skoler og biblioteker rundt om i landet, hvor materialet fra projektet indgår. Og for at fuldende den internationale vinkel, arbejder CAP også sammen med NGO’er i udlandet, hvor materialet fra Teaching with Animation-projektet indgår.

Udover at de partnere, der deltog i projektet, havde interesse i at få materialet udviklet og selv benytter det i stor stil, er der også mange uden for partnerskabet, der benytter resultaterne, blandt andet grundskoler og andre undervisningsinstitutioner.

Produkter
2 DVDer med vejledning, og eksempler på små animationer og en hjemmeside.

Kontakt
Hanne Pedersen
Center for Animationspædagogik
Kasernevej 5
8800 Viborg
Mail: hanne@animwork.dk
Telefon: +45 8755 4900

Projektet er finansieret af Leonardo Da Vinciprogrammet. Partnerne kommer fra Danmark,
Storbritannien, Portugal, Spanien og Estland. Fra Danmark medvirker foruden Center for Animationspædagogik (nu en del af VIA University College) også Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.