Animated learningAnimated learning

Animated Learning

Animated Learning er et pædagogisk værktøj til lærere i folkeskolen, der er baseret på nyskabelser inden for computeranimation og animeret pædagogik. Hensigten er at udvikle og implementere en computerbaseret lærermanual og en instruktionsbog – et innovativt didaktisk undervisningsredskab. Undervisningsredskabet vil gøre lærerne i stand til at undervise og kommunikere ordforråd, sproglig udvikling og forståelse (leksikale, syntaktiske og semantiske) på en underholdende og anderledes måde. Animation er med til at forstærke børns evne til at kommunikere i en social sammenhæng, følge instruktioner og være i stand til at løse problemer.

Formålet med projektet er derfor, at give lærerne et værktøj til at arbejde med børns færdigheder gennem animation, computerinteraktion og leg.

Siden 2002 har en række undersøgelser vist, at et europæisk gennemsnit på 17,2 % af de 15-årige har dårlige læsefærdigheder. Animated Learning skal derfor hjælpe børn og unge til at erhverve sig de grundlæggende livsfærdigheder og kompetencer, der er nødvendige for deres personlig- og udannelsesmæssige udvikling.

Animated Learning er et EU Leonardo da Vinci videnudviklingsprojekt, som kører i perioden oktober 2009 til 30. september 2011.

Partnere
EU/LEONARDO, Danmarks Pædagogiske Universitet (DK), KINOBUSS MTÜ (ES), Viborg Kommune(VK), Kings College London, University of London (UK), Videncenter for Sprog, Læsning og Læring(VIA UC, DK), Psykologcentret i Viborg (DK), Davis Learning Strategies (NL)