Animated Science logoAnimated Science logo

Animated Science

Projektets mål er at udbrede brugen af animation i Natur og Teknik fagene ved i samarbejde med vore europæiske partnere at producere et undervisningsmateriale på DVD om enmet.

Med denne guide ønsker vi ved hjælp af animation at bidrage til at skabe fornyet interesse for de naturvidenskabelige fag samt understøtte udviklingen af en kreativ naturfaglighed. Dette bliver nødvendigt for at kunne skabe innovative løsninger på fremtidens udfordringer bl.a. inden for klima, energi, miljø og sundhed.

Animation er et stærkt visuelt sprog med mange didaktiske fordele. Gruppearbejdet omkring produktion af filmene skaber et stærkt praksisfællesskab. Det engagerer eleverne i deres egen læringsproces og involverer flere sanser gennem hele arbejdsprocessen. Det gør undervisningen inkluderende. Mediet inviterer desuden til at man deler sine film og erfaringer med andre både ved fremvisninger og på Internettet.

I denne guide finder du vejledninger til, hvordan animationsmediet kan integreres i folkeskolens natur- og teknikfag samt de naturvidenskabelige fag på gymnasialt niveau. Du finder en udførlig guide til brug af animation fra idé til de færdige film. Herudover præsenterer guiden en række eksempler på pædagogiske overvejelser i forbindelse med brug af animation i naturfagsundervisningen.

Sidst men ikke mindst finder du desuden det omfattende evalueringsværktøj Ædelsten, der stiller læringsspørgsmål til elevernes egne animationer ud fra forskellige indfaldsvinkler: det naturfaglige indhold, fortællingen, kreativitet, samarbejde etc.

God fornøjelse med Animated Science!

Guiden er udarbejdet af et europæisk partnerskab mellem:
University of the West of England, Bristol (UK), Kinobuss, Tallinn (EE), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København (DK), Leibniz-Institute for Science Education at the University of Kiel (DE) og er administreret af The Animation Workshop, VIA University College, Viborg (DK).
Projektet er finansieret af EU's Leonardo Da Vinci program.